top of page

Stichting Cultuur Historisch Erfgoed

Doel

De stichting  “Stichting Cultuur Historisch Erfgoed Ridderschap Zeeland” is op 6 januari 2017 opgericht met het doel cultuur historische activiteiten in relatie tot de provincie Zeeland te ondersteunen. Met de oprichting van deze stichting wordt nadere invulling gegeven aan artikel 2 van de Statuten van de Ridderschap van Zeeland: 

Het-wapen-van-Zeeland.jpg

Het verlenen van materiële en immateriële hulp aan instellingen en projecten gericht op en ter instandhouding van cultuurhistorische waarden met betrekking tot de provincie Zeeland. De stichting ambieert de status van culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te verkrijgen.  De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 68357990. Het RSIN nummer is 857409335.

Beleid

 

Bijgevoegd document geeft het beleidsplan van de stichting weer:
 

Beleidsplan Stichting Cultuur Historisch Erfgoed Ridderschap Zeeland definitief
 

Bestuur


Het bestuur bestaat uit


Jhr. J.H de Jonge, president, vertegenwoordigt de Stichting naar buiten. In deze functie heeft hij contact met culturele instellingen en overheidsbestuurders.


drs. H. Baron Huyssen van Kattendijke, vice president, vervangt de president in diens afwezigheid.


Jhr. mr. R. E. Teixeira de Mattos, secretaris notuleert de vergaderingen van het bestuur en houdt correspondentie bij naar buiten.


Jhr. drs. A.J. van Citters, thesaurier, beheert de financiële middelen en verzorgt de administratie en de benodigde fiscale zaken van de stichting.


Jhr. mr A. Steengracht van Oostcapelle, lid, is verantwoordelijk voor specifieke projecten.


Jhr. mr A van Doorn, lid, is verantwoordelijk voor specifieke projecten.


De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor door hun verrichte werkzaamheden. De stichting kan besluiten een vergoeding te geven aan bestuurders voor door hen gemaakte (reis)kosten tot een maximum van de fiscaal toegestane vergoeding.


Contactgegevens


Adres van de stichting is Morinnesteeg 23, 2011 HS Haarlem


Verslag en verantwoording


Bijgevoegd is het verslag van activiteiten en de financiële verantwoording van de stichting.


Verslag activiteiten Cultuur Historisch Erfgoed Ridderschap van Zeeland

 

Persberichten

Het volgende persbericht is uitgegeven door de Teekenakademie naar aanleiding van de prijsuitreiking voor Jong Talent.

Prijs voor Zeeuws Jong Tekentalent

bottom of page