top of page

Literatuur

Literatuur over Adel en Regenten in Zeeland

De Ridderschappen in het Koninkrijk der Nederlanden van 1814-1850 door: W.J.d’Ablaing van Giessenberg (‘s Gravenhage 1875).

Empel,M.van, en Pieters.H. ” Zeeland door de eeuwen heen” in 18 afleveringen, den Boer Middelburg 1931-1940

Open Book

Water, Willem te,”Het hoog adelijk en adelrijk Zeelant”,Middelburg 1761

Nagtglas,f. “Levensberichten van Zeeuwen” Middelburg 1890-1893
Zeeuws Genootschap 1982, Encyclopdie van Zeeland

Gargon, M. “Walcherse Arkadia”, Luchtmans Leiden 1715 Herdruk van Benthem & jutting Middelburg 1969,

Wyck, Jhr. Dr. H.W.M.van der, “Het Arkadisch Walcheren” getekend door Jan Arends 1770-1790, Canaletto, Alphen a/d Rijn 2001

Broeke, M. van den, “Jan Arends, Buitenplaatsen op Walcheren” Canaletto, Alphen a/d Rijn 2001

Tirion, I. “Beschrijving van Zeeland” in Tegenwoordige staat der Ver.Nederlanden, Tirion Amsterdam 1751.

Roos, Doeke,”twee eeuwen varen en vechten” Het admiralengeslacht Evertsen Vlissingen 2003

Zeeuws genootschap, “Archief”, Mededelingen van het Kon. Zeeuwsch genootschap, 1993 tot heden

Roos, Doeke, “Zeeuwen en de VOC”, Stichting VOC publicaties, Middelburg-1987

Enthoven,E ,”Zeeland en de opkomst van de Republiek” Luctor et Victor, Leiden 1996

Wagener,L.J., “De VOC in Zeeland”, Een wandeling door Middelburg, Stichting VOC publicaties

Bijl, M.van der, “Idee en Interest”, Politieke twisten in Zeeland 1702-1715, Wolter-Noordhoff, Groningen 1981.

Gabriels, A.J.C.M. “De heren als dienaren en de dienaar als heer” Het stadhouderlijk stelsel 2e helft 18e eeuw, Hollandse historische reeks 14; ‘s Gravenhage 1990

Nederland’s Adelsboek, Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag 1903-heden.
Nederland’s Adelsboek op 2 CDroms 1903-1923, Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag 2001.

Nederland’s Adelsboek,”Historisch gedeelte” deel 1& 2, v.Stockum den Haag,1925 & 1930

Hoge Raad van Adel,”De Nederlandse Adel”, Besluiten en Wapen beschrijvingen, SDU, Den Haag 1989

Jhr.E.B.F.F. Wittert van Hoogland, “De Nederlandsche adel” (1913)

J.B. Rietstap “Wapenboek van den Nederlandschen Adel” (1883-1887)

H.K.F.van Nierop, “Van ridders tot regenten”, de Bataafse Leeuw, Amsterdam 1990

Jkvr.J.M.van Winter,”Ridderschap”,ideaal en werkelijkheid”, van Dishoeck,Bussum,1965

A.Pauw van Wieldrecht, “Het dialect van de Adel”, Hes uitgevers Utrecht, 1985

bottom of page