top of page

Links

Homepages van andere Ridderschappen

Omdat wij generlei invloed hebben op de vormgeving, noch op de inhoud van deze verwijzingen, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de vorm en de inhoud daarvan.

Ridderlijke Orden en Ridderschappen

Ridderlijke Duitse Orde, Balije van Utrecht, – www.ridderlijkeduitscheorde.nl
Johanniter Orde – www.johanniter.nl
Maltezer Orde – www.maltezerorde.nl
De Nederlandse Ridderschappen – www.ridderschap.nl
Ridderschap van Utrecht – www.ridderschap-utrecht.nl/
Ridderschap van Gelderland – www.ridderschapvangelderland.nl
Ridderschap van Noord-Brabant – www.ridderschap.nl/brabant
Ridderschap van Groningen – www.ridderschapvangroningen.nl
Adel i/d Graafschap –
http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/algemeen/introductie.html
Adel in Fryslân – www.iec.nhl.nl/socvak/grotekerk/ gemeentearchief/ridderschap.html
Baltische Ridderschappen – http://www.baltische-ritterschaften.de
De Nederlandse Adelsvereniging – http://www.adelsvereniging.nl
Vereniging voor Jongeren van Adel in Nederland – http://www.vjan.nl
Wapenboek – http://www.werkplaatsamsterdam.nl/p2.7.html

bottom of page