top of page

Lid Worden

Het lidmaatschap van de Ridderschap staat open voor meerderjarige mannelijke leden van de Nederlandse adel, die voldoen aan tenminste één van de volgende criteria:


1 Behorend tot een van de geslachten, welke vóór 1848 in de Ridderschap van Zeeland beschreven zijn.
 

2 Behorend tot een geslacht, dat niet beschreven was in de Zeeuwse Ridderschap, maar wel in Zeeland gevestigd was, dan wel als Zeeuws kan worden aangemerkt.
 

3 Gevestigd zijnde in de provincie Zeeland.

Indien u lid wilt worden van de De Ridderschap van Zeeland kunt u zich wenden tot het Secretariaat

De algemene vergadering van de Ridderschap beslist over de toelating tot het lidmaatschap.

bottom of page