top of page

OVER

Wie zijn wij
Er heeft van 1814 tot 1850 een Ridderschap van Zeeland bestaan. In die tijd vervulden de ridderschappen een staatsrechtelijke functie. In een viertal provincies in Nederland zijn de ridderschappen als particuliere verenigingen blijven bestaan, dan wel zijn zij heropgericht. In 2004 is de Ridderschap van Zeeland heropgericht als een vereniging, gevestigd in Middelburg


Het-wapen-van-Zeeland.jpg

De doelstellingen van de Ridderschap van Zeeland luiden:
Het leggen en onderhouden van een band tussen personen, die deel uitmaken van de Nederlandse adel, gevestigd in of afkomstig uit de provincie Zeeland,
Het bevorderen van hun gemeenschappelijke belangen, alsmede het verlenen van materiële of immateriële hulp aan instellingen en projecten, gericht op en ter instandhouding van cultuurhistorische waarden met betrekking tot de provincie Zeeland.
De vereniging heeft geen politieke doelstellingen.

bottom of page